Quỹ từ thiện UHOPE

Song song với các hoạt động sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam, USFEED còn tham gia các hoạt động mang lại giá trị phúc lợi cho cả cộng đồng thông qua quỹ từ thiện mang tên UHOPE. Đây là quỹ từ thiện được trích ra từ lợi nhuận kinh tế hàng năm của USFEED và một phần không nhỏ của các đại lý, nhà phân phối và cả những hộ chăn nuôi, với các hoạt động

  • Ngôi nhà hy vọng
  • Trường trẻ em khuyết tật
  • Trường trẻ em mồ côi
  • Xây dựng mái ấm USFEED: xây dựng nhà cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn.
  • Học Bổng Uhope: Trao học bổng cho con em CBCN nghèo hiếu học.
  • Xây dựng nhà Tập Thể cho CBCNV ở xa.