Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG TẠI KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ

Hiện tại, Công ty USFEED đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: I. TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH, GIÁM SÁT, TRƯỞNG PHÒNG( GSGC) Số lượng tuyển dụng: 30...

TUYỂN DỤNG TẠI KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

Hiện tại, Công ty USFEED đang có nhu cầu tuyển dụng cho các vị trí sau: I. TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH, GIÁM SÁT, TRƯỞNG PHÒNG( GSGC) Số lượng tuyển dụng:...

TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ LÀM VIỆC TẠI MIỀN TRUNG & TÂY NGUYÊN

Hiện tại, Công ty USFEED đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho các vị trí sau: I. TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH, GIÁM SÁT, TRƯỞNG PHÒNG( GSGC) Số lượng...

TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ KHU VỰC PHÍA BẮC

Hiện tại, công ty USFEED đang có nhu cầu tuyển dụng khu vực phía Bắc cho các vị trí sau: I.  TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH, GIÁM SÁT, TRƯỞNG PHÒNG(...

Tuyển dụng vị trí Giám Sát và Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Thuỷ Sản

Chức Danh: nhân viên và Giám sát. Số lượng tuyển dụng: 10. Khu vực làm việc: miền đông và các tỉnh ĐBSCL Mô tả công việc: Thực hiện chiến lược kinh doanh, tìm...

Tuyển dụng vị trí Kỹ Thuật Thị Trường

Chức Danh: Giám Đốc Số lượng tuyển dụng: 01. Khu vực làm việc: Miền Đông và các tỉnh ĐBSCL Mô tả công việc: Xây dựng quy trình cho trại, xây dựng đội ngũ...

Tuyển dụng vị trí Nhân Viên và Giám Sát Kinh Doanh

Chức Danh: nhân viên và Giám sát. Số lượng tuyển dụng: 10. Khu vực làm việc: miền đông và các tỉnh ĐBSCL Mô tả công việc: Thực hiện chiến lược kinh doanh, tìm...

Tuyển dụng vị trí Giám Đốc Kinh Doanh

Chức Danh: Giám Đốc Số lượng tuyển dụng: 01. Khu vực làm việc: Miền đông Mô tả công việc: Lên chiến lược kinh doanh, tìm kiếm khách hàng, bán hàng. Chăm sóc khách...

Tuyển dụng vị trí Nhân Viên và Giám Sát Kinh Doanh

Chức Danh: Nhân Viên và Giám Sát. Số lượng tuyển dụng: 04 Mô tả công việc: Thực hiện chiến lược kinh doanh, tìm kiếm khách hàng, bán hàng. Chăm sóc khách hàng. Giám sát kế...