TINH DỊCH LỎNG:

Tinh dịch lỏng có sẵn từ hơn 100 giống đực để đáp ứng nhu cầu gây giống của khách hàng và đại diện cho những dòng heo sau: Thuần Chủng và Mới Lạ, Nái Mang Thai, Chất Lượng Thịt.

Thăm USFEED tại: www.usfeed.us để biết thông tin chi tiết hơn về những giống lợn và những giống lợn mới được bổ sung thêm.

TINH DỊCH ĐÔNG LẠNH:

Tinh trùng đông lạnh có sẵn từ những giống lợn đặc trưng cộng với những giống lợn đực được giữ tại USFEED.

Có dịch vụ đông lạnh tinh dịch lợn đực được thu thập tại cơ sở của bạn.

Liên hệ USFEED bằng điện thoại: 061.8972.388 hoặc truy cập vào trang web của USFEED: www.usfeed.us để biết thêm về tinh trùng đông lạnh có sẵn.

*** Nhân viên chúng tôi có thể hỗ trợ trong việc lựa chọn, sắp xếp và xử lý tất cả các thử nghiệm y tế, kiểm dịch, bảo hiểm, vận chuyển và tài liệu cần thiết để cung cấp cho các khách hàng.