Cá Tra Giống

U77S là thức ăn đậm đặc dùng cho heo thịt giúp heo phát triển tốt, mông vai nở nang, tỷ lệ nạc cao, hệ số tiêu tốn thức ăn thấp, mang lại hiệu quả cao cho nhà chăn nuôi.

Cá Rô Phi giống

U77S là thức ăn đậm đặc dùng cho heo thịt giúp heo phát triển tốt, mông vai nở nang, tỷ lệ nạc cao, hệ số tiêu tốn thức ăn thấp, mang lại hiệu quả cao cho nhà chăn nuôi.