U85S – THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO HEO ĐỰC GIỐNG

U85S – THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO HEO ĐỰC GIỐNG
Sản phẩm U85S của USFEED dùng cho heo đực giống được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng với chất lượng Protein, Vitamin, khoáng được chọn lọc dành riêng cho Heo giống. U85S giúp Heo tạo phẩm chất tinh dịch tốt nhất, heo con được tạo ra đồng đều, khỏe mạnh. Heo đực giống duy trì sức khỏe cao, kéo dài thời gian khai thác giống.

Mã sản phẩm
Độ đạm
15

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “U85S – THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO HEO ĐỰC GIỐNG”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sản phẩm liên quan