U61 – U62 THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT

U61 – THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT CON TỪ 01 ĐẾN 21 NGÀY TUỔI

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm USFEED dành cho vịt thịt là giúp vịt hoàn thiện khung xương, chắc thịt, mau lớn, tỷ lệ nạc cao, vịt nặng ký, quầy thịt hoàn hảo.

U62 – THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT THỊT TỪ 22 ĐẾN 42 NGÀY TUỔI

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm USFEED dành cho vịt thịt là giúp vịt hoàn thiện khung xương, chắc thịt, mau lớn, tỷ lệ nạc cao, vịt nặng ký, quầy thịt hoàn hảo.

Mã sản phẩm
Độ đạm
18, 21

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “U61 – U62 THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sản phẩm liên quan