U25 – U26 – U27 THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ TRA

U25 – THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ TRA (Giai đoạn từ 200,1 – 500 gram/con)

Sản phẩm thức ăn dành cho cá tra USFEED được sử dụng nguồn nguyên liệu chọn lọc kỹ càng, thành phần dinh dưỡng cân đối, protein tiêu hóa cao, giúp cá bắt mồi nhanh, ăn nhiều, mau lớn, ổn định khung xương, tỷ lệ sống cao, hệ số chuyển hóa thức ăn thấp. Về fillet thì cá tra sử dụng thức ăn USFEED sẽ có màu thịt đẹp, cơ thịt săn chắc…

U26 – THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ TRA (Giai đoạn từ 20,1 – 200 gram/con)

Sản phẩm thức ăn dành cho cá tra USFEED được sử dụng nguồn nguyên liệu chọn lọc kỹ càng, thành phần dinh dưỡng cân đối, protein tiêu hóa cao, giúp cá bắt mồi nhanh, ăn nhiều, mau lớn, ổn định khung xương, tỷ lệ sống cao, hệ số chuyển hóa thức ăn thấp. Về fillet thì cá tra sử dụng thức ăn USFEED sẽ có màu thịt đẹp, cơ thịt săn chắc…

U27 – THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ TRA (Giai đoạn từ 5,1 – 20 gram/con)

Sản phẩm thức ăn dành cho cá tra USFEED được sử dụng nguồn nguyên liệu chọn lọc kỹ càng, thành phần dinh dưỡng cân đối, protein tiêu hóa cao, giúp cá bắt mồi nhanh, ăn nhiều, mau lớn, ổn định khung xương, tỷ lệ sống cao, hệ số chuyển hóa thức ăn thấp. Về fillet thì cá tra sử dụng thức ăn USFEED sẽ có màu thịt đẹp, cơ thịt săn chắc…

USFEED sản xuất thức ăn nhằm mang lại hiệu quả kinh tế tối ưu nhất cho người chăn nuôi.

Mã sản phẩm
Độ đạm
26, 28, 30

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “U25 – U26 – U27 THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ TRA”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sản phẩm liên quan