Môi trường làm việc của chúng tôi

USFEED mang đến Việt Nam không chỉ công nghệ Mỹ, tiêu chuẩn Mỹ mà còn là văn hóa. Chúng tôi xây dựng một môi trường làm việc đúng giờ, ở đó mọi cá nhân được tự do sáng tạo, tự do thể hiện đam mê, được tạo cơ hội để phát triển và quan trọng hơn tất cả là được ghi nhận và khen thưởng xứng đáng. Với chúng tôi, nhân viên và khách hàng là thành viên thân thiết nhất để tạo nên một gia đình thịnh vượng mang tên USFEED.

Vị trí đang tuyển dụng