USFEED – ĐÓN TIẾP KHÁCH HÀNG THAM QUAN NHÀ MÁY

Hoạt động tham quan nhà máy sản xuất là hoạt động thường xuyên tại USFEED để khách hàng hiểu rõ hơn Công ty USFEED. Các buổi đón tiếp khách hàng tại nhà máy diễn ra trong không khí vừa trang trọng vừa thân mật. Tại đây, Khách hàng được đón tiếp chu đáo, nhận được […]