🔖 QUY TRÌNH CHO HEO – SIÊU NHANH – SIÊU LÃI

🔷 U82S – Thức ăn cao cấp cho heo từ tập ăn đến 15Kg
🔷 U88S – Thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho heo thịt từ 12-30Kg
🔷 U88MAX – Thức ăn hỗn hợp dành cho heo siêu nạc từ 15-30Kg và 30-60Kg.

Share: