???? QUY TRÌNH CHO HEO – SIÊU NHANH – SIÊU LÃI

???? U82S – Thức ăn cao cấp cho heo từ tập ăn đến 15Kg
???? U88S – Thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho heo thịt từ 12-30Kg
???? U88MAX – Thức ăn hỗn hợp dành cho heo siêu nạc từ 15-30Kg và 30-60Kg.

Share:

Tin tức liên quan