Con Giống

Giống Cá Rô Phi

 

Con giống gia súc (heo)

Đặc biệt, công ty có trại heo giống, các giống heo thuần bố mẹ của USFEED có nguồn gen từ các đàn giống cao sản được nhập khẩu trực tiếp...