Thức ăn cho Heo - USFEED

 

U79 – U89 : Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho heo thịt từ 30kg – 60kg.

Sử dụng U89 giúp heo lớn nhanh, tỷ lệ nạc cao, chất quầy thịt hoàn hảo.U89 mang lại hiệu quả cao nhất cho người chăn nuôi.

 

Sản phẩm liên quan