Thức ăn cho Heo - USFEED

 

U75 – U77 – U77S : Thức ăn đậm đặc dùng cho heo thịt từ 5kg đến xuất bán.

U77S là thức ăn đậm đặc dùng cho heo thịt giúp heo phát triển tốt, mông vai nở nang, tỷ lệ nạc cao, hệ số tiêu tốn thức ăn thấp, mang lại hiệu quả cao cho nhà chăn nuôi.

 

Mã sản phẩm Độ đạm
U77S 46
U77 46
U75 48
 

Sản phẩm liên quan