Thức ăn cho Cút - USFEED

 

U55: Thức ăn hỗn hợp dành cho cút đẻ.

U55 là Thức ăn hỗn hợp giúp cút đẻ sai, trứng to.

 

Sản phẩm liên quan