Thức ăn cho Cút - USFEED

 

U54: Thức ăn hỗn hợp dành cho cút hậu bị từ 1 đến 35 ngày tuổi.

U54 là thức ăn hỗn hợp giúp cút hậu bị có tỷ lệ sống cao, ít hao.

 

Sản phẩm liên quan