Tuyển dụng miền Nam

TUYỂN DỤNG TẠI KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ

Hiện tại, Công ty USFEED đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: I. TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH, GIÁM SÁT, TRƯỞNG PHÒNG( GSGC) Số lượng tuyển dụng: 30...

TUYỂN DỤNG TẠI KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

Hiện tại, Công ty USFEED đang có nhu cầu tuyển dụng cho các vị trí sau: I. TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH, GIÁM SÁT, TRƯỞNG PHÒNG( GSGC) Số lượng tuyển dụng:...

TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ LÀM VIỆC TẠI MIỀN TRUNG & TÂY NGUYÊN

Hiện tại, Công ty USFEED đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho các vị trí sau: I. TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH, GIÁM SÁT, TRƯỞNG PHÒNG( GSGC) Số lượng...

Tuyển dụng vị trí Giám Sát và Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Thuỷ Sản

Chức Danh: nhân viên và Giám sát. Số lượng tuyển dụng: 10. Khu vực làm việc: miền đông và các tỉnh ĐBSCL Mô tả công việc: Thực hiện chiến lược kinh doanh, tìm...

Tuyển dụng vị trí Kỹ Thuật Thị Trường

Chức Danh: Giám Đốc Số lượng tuyển dụng: 01. Khu vực làm việc: Miền Đông và các tỉnh ĐBSCL Mô tả công việc: Xây dựng quy trình cho trại, xây dựng đội ngũ...

Tuyển dụng vị trí Nhân Viên và Giám Sát Kinh Doanh

Chức Danh: nhân viên và Giám sát. Số lượng tuyển dụng: 10. Khu vực làm việc: miền đông và các tỉnh ĐBSCL Mô tả công việc: Thực hiện chiến lược kinh doanh, tìm...

Tuyển dụng vị trí Giám Đốc Kinh Doanh

Chức Danh: Giám Đốc Số lượng tuyển dụng: 01. Khu vực làm việc: Miền đông Mô tả công việc: Lên chiến lược kinh doanh, tìm kiếm khách hàng, bán hàng. Chăm sóc khách...