Tuyển dụng miền Bắc

TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ KHU VỰC PHÍA BẮC

Hiện tại, công ty USFEED đang có nhu cầu tuyển dụng khu vực phía Bắc cho các vị trí sau: I.  TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH, GIÁM SÁT, TRƯỞNG PHÒNG(...

Tuyển dụng vị trí Nhân Viên và Giám Sát Kinh Doanh

Chức Danh: Nhân Viên và Giám Sát. Số lượng tuyển dụng: 04 Mô tả công việc: Thực hiện chiến lược kinh doanh, tìm kiếm khách hàng, bán hàng. Chăm sóc khách hàng. Giám sát kế...