Tư vấn hỗ trợ

BỆNH NẤM TRÊN GIA CẦM

BỆNH NẤM TRÊN GIA CẦM Nước ta là một nước nhiệt đới có độ ẩm không khí cao, đây là điều kiện thuận lợi cho nấm phát triển. Trong năm qua...

Bệnh lồi mắt, mù mắt trên cá

Bệnh lồi mắt, mù mắt trên cá Tác nhân gây bệnh: bệnh do liên cầu khuẩn Streptococcus sp gây ra  Đối tượng dễ nhiễm bệnh: Ếch và các loại cá nuôi có vảy...