Thức ăn cho Heo - USFEED

 

Thức ăn đậm đặc dùng cho heo thịt từ 15kg đến xuất bán U77S

U77S: Thức ăn đậm đặc dùng cho heo thịt từ 15kg đến xuất bán. U77S là thức ăn đậm đặc dùng cho heo thịt giúp heo phát triển tốt, mông vai nở nang, tỷ lệ nạc cao, hệ số tiêu tốn thức ăn thấp, mang lại hiệu quả cao cho nhà chăn nuôi.

 

Sản phẩm liên quan