Thủy sản

U37 – Thức ăn cho Cá Rô Phi (35% Đạm)

U33 – Thức ăn cho Cá Rô Phi (27% Đạm)

U32

U30

Thức ăn dành cho cá tra U22 (22% Đạm)

U36 – Thức ăn dành cho Cá Rô Phi (30% Đạm)

U36: Thức ăn dành cho Cá Rô Phi được xây dựng trên công thức tiên tiến phù hợp với nhu cầu phát triển của Cá Rô Phi. U36 cung cấp...