Gia cầm

U54: Thức ăn hỗn hợp dành cho cút hậu bị từ 1 đến 35 ngày tuổi.

U54 là thức ăn hỗn hợp giúp cút hậu bị có tỷ lệ sống cao, ít hao....

U59: Thức ăn hỗn hợp dành cho gà vỗ béo.

U58: Thức ăn hỗn hợp dành cho gà từ 01 ngày tuổi đến xuất chuồng.

U57: Thức ăn hỗn hợp dùng cho gà thịt từ 22 ngày đến 42 ngày tuổi.

U57 là thức ăn chuyên dùng cho gà thịt, giúp gà tăng trưởng nhanh, mau lớn, hệ số tiêu tốn thức ăn thấp, chân vàng....

U56 : Thức ăn hỗn hợp dùng cho gà con từ 1 đến 21 ngày tuổi.

U56 là thức ăn chuyên cho gà con, giúp gà con tăng sức đề kháng, tỷ lệ sống cao....

U68: Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt đẻ.

U68 là thức ăn cao cấp, cân đối dinh dưỡng hài hòa giữa Protein và năng lượng cùng các acid amin thiết yếu giúp cho vịt đẻ sai, tỷ lệ...

U66 : Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt đẻ thương phẩm.

U63 : Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt vỗ béo

U61: Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt con từ 1 đến 21 ngày tuổi.