Bã nành

Ba nanh

 

–    Màu sắc: Từ vàng sáng đến nâu sáng

–    Mùi: Có mùi đặc trưng của khô dầu đậu tương; không có mùi mốc, mùi chua, mùi cháy hoặc mùi khác lạ, không có mùi hăng mạnh của nành sống.

–    Vị: Dịu

–    Trạng thái: Dạng mảnh, bánh hoặc dạng bột

–    Tạp chất: Ít (cát, bụi…); không lẫn đậu guar, mảnh kim loại, vật lạ,…

–    Sâu mọt: Không (trong trường hợp nhiễm mọt phải xử lí trước khi nhập kho)

–    Mốc: Không có

–    Độ ẩm: 12% max

–    Protein: 46,5% min

–    Béo: 5% max

–    Xơ: 3% max

–    Tro không tan trong HCl: 3% max

–    Độ sống chín: 98% min

–    Urease activity: 0,05-0,2 mgN2/g

–    Aflatoxin: 50ppb max