Chuỗi giá trị của Usfeed

USFEED mang đến Việt Nam không chỉ công nghệ Mỹ, tiêu chuẩn Mỹ mà còn là văn hóa. Chúng tôi xây dựng một môi trường làm việc đúng giờ, ở đó mọi cá nhân được tự do sáng tạo, tự do thể hiện đam mê, được tạo cơ hội để phát triển và quan trọng hơn tất cả là được ghi nhận và khen thưởng xứng đáng. Với chúng tôi, nhân viên và khách hàng là thành viên thân thiết nhất để tạo nên một gia đình thịnh vượng mang tên USFEED.

 

Sứ mệnh: tạo lập giá trị bền vững cho xã hội thông qua những sản phẩm thức ăn chăn nuôi xanh – sạch, cùng người chăn nuôi làm giàu trên chính quê hương.

Tầm nhìn: phấn đấu đưa USFEED trở thành nhà cung cấp giải pháp hiệu quả cho ngành thức ăn chăn nuôi sạch và dẫn đầu ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi trong tương lai.

Giá trị cốt lõi: đảm bảo lợi ích của khách hàng và nhân sự thông qua các chính sách hỗ trợ phát triển, xây dựng USFEED trở thành một đại gia đình mà trong đó mọi thành viên luôn gắn kết.

 

mầm cây