Thức ăn cho Gà – USFEED

U59: Thức ăn hỗn hợp dành cho gà vỗ béo.

U58: Thức ăn hỗn hợp dành cho gà từ 01 ngày tuổi đến xuất chuồng.

U57: Thức ăn hỗn hợp dùng cho gà thịt từ 22 ngày đến 42 ngày tuổi.

U57 là thức ăn chuyên dùng cho gà thịt, giúp gà tăng trưởng nhanh, mau lớn, hệ số tiêu tốn thức ăn thấp, chân vàng....

U56 : Thức ăn hỗn hợp dùng cho gà con từ 1 đến 21 ngày tuổi.

U56 là thức ăn chuyên cho gà con, giúp gà con tăng sức đề kháng, tỷ lệ sống cao....