Thức ăn cho Cút – USFEED

U54: Thức ăn hỗn hợp dành cho cút hậu bị từ 1 đến 35 ngày tuổi.

U54 là thức ăn hỗn hợp giúp cút hậu bị có tỷ lệ sống cao, ít hao....

U55: Thức ăn hỗn hợp dành cho cút đẻ.

U55 là Thức ăn hỗn hợp giúp cút đẻ sai, trứng to....