Giống Heo

 

Con giống gia súc (heo)

Đặc biệt, công ty có trại heo giống, các giống heo thuần bố mẹ của USFEED có nguồn gen từ các đàn giống cao sản được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài, nuôi thích nghi và chọn lọc trong điều kiện Việt Nam. Giống heo USFEED là sự kết hợp hài hòa các tính trạng có giá trị kinh tế, mang lại lợi nhuận cao cho người chăn nuôi.

Nguồn tinh các loại giống heo siêu nạc Công ty đều có như Yorkshire, Landrace, Duroc,…ngoài cung cấp cho trại nái của công ty còn cung cấp ra thị trường.

 

yorkshire pig

                          Yorkshire 

landrace pig

                              Landrace

duroc pig  

                            Duroc   

 pietrain pig

                       Pietrain