Thức ăn cho Vịt – USFEED

U68: Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt đẻ.

U68 là thức ăn cao cấp, cân đối dinh dưỡng hài hòa giữa Protein và năng lượng cùng các acid amin thiết yếu giúp cho vịt đẻ sai, tỷ lệ...

U66 : Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt đẻ thương phẩm.

U63 : Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt vỗ béo

U61: Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt con từ 1 đến 21 ngày tuổi.

Thức ăn dành cho vịt con U62

USFEED có 2 dòng sản phẩm dành cho vịt, với vịt thịt, sản phẩm của USFEED giúp vịt chắc thịt, mau lớn và nặng ký. Với vịt đẻ, nguồn nguyên...