Bắp

Bap

 

–  Màu sắc: Vàng sáng, bóng

–  Mùi: Không có mùi lạ hay bất cứ mùi gì chứng tỏ bị hư hỏng, mùi mốc, hôi, khét.

–  Trạng thái: Hạt no tròn, cho phép hạt non lép  3% max

–  Tạp chất: 3 % max

–  Tinh bột: 60% min

–  Protein: 7% min

–  Béo: 3% min

–  Xơ: 3% max

–  Ẩm độ (máy Kett PM-600): 14% max

–  Mốc: 2% max

–  Hạt không đạt (non, bể vỡ và khác màu): 3% max

–  Độc tố: 100ppb max

–  Sâu, mọt sống   Không có (trong trường hợp nhiễm mọt phải xử lí trước khi nhập kho)