Chứng nhận

Công ty TNHH USFEED được các chứng nhận

 

* GLOBAL GAP

global gap 1

 

* ISO 22000

 

ISO 22000-1

* Thành Viên của AmCham

 

AMCHAM